Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie odbyło się w terminie wyznaczonym. Podczas spotkania został wybrany Zarząd Szkoły w składzie: Dyrektor Szkoły: Wioletta Knitter Skarbnik: Mariusz Kala Przedstawiciel Rodziców: Katarzyna Biskup Z przepisów wynikających z regulaminu szkoły w skład Zarządu wchodzą jeszcze Lidia Lisiecka- Wieczorek jako Przewodnicząca Zarządu ZPF w funkcji Przewodniczącej Zarządu Szkoły oraz analogicznie Zbigniew Górski pełniący funkcję…

Więcej