Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2023/2024
Opłaty wprowadzone na podstawie Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2023

Szkoła / przedszkole funkcjonuje w soboty zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 10 zajęć w semestrze. Opłata obowiązuje niezależnie od frekwencji dziecka.

Opłata semestralna

  Jedno dziecko

1500 kr

  Drugie dziecko z rodzeństwa

1000 kr

  Kolejne dziecko z rodzeństwa

gratis

 

Opłata obejmuje podręczniki, teczki i zeszyty. Materiały na kółka zainteresowań oraz administrację.

Czesne za szkołę prosimy wpłacać na konto bankowe szkoły: 1503 16 02073

W tytule przelewu wpisujemy: Imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za który semestr jest wpłata.

UWAGA!!! Wpłaty nie posiadają numeru KID. Nie wstawiamy faktur, opłaty obowiązują wraz z podjęciem przez dziecko nauki w naszej szkole. Wypowiedzenie umowy powinno być przekazane pisemnie na e-mail szkolny. Powiadomienia przypominające zostają wysyłane w przypadku brak wpłat na podany adres e-mail rodzica.

 

Terminy płatności:

  • I semestr:  30.09.2023

  • II semestr: 14.02.2024

Terminowe uiszczenie opłaty gwarantuje uczniowi naszej szkoły ubezpieczenie zbiorowe obejmujące czas zajęć . Ubezpieczenie „if forsikring”.

Dodatkowe opłaty- indywidualne 

LOGOPEDA tylko online