Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2020/2021
Opłaty wprowadzone na podstawie Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2020

Opłata semestralna

  jedno dziecko

1500 kr

  drugie dziecko z rodzeństwa

1000 kr

  kolejne dziecko z rodzeństwa

gratis

-Szkoła / przedszkole funkcjonuje w soboty (zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej szkoły) opłata semestralna obowiązuje niezależnie od frekwencji dziecka.

Opłata obejmuje podręczniki, materiały na kółka zainteresowań oraz administrację

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły:

1503 16 02073

W tytule przelewu wpisujemy: Imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za który semestr jest wpłata. Wpłaty nie posiadają numeru KID. Faktura zostanie przesłana na podany adres e-mail rodzica.

Terminy płatności:

  • I semestr:  30.09.2020

  • II semestr: 14.02.2021
Terminowe uiszczenie opłaty gwarantuje uczniom naszej szkoły ubezpieczenie zbiorowe obejmujące czas zajęć . Ubezpieczenie „if forsikring”.

Dodatkowe opłaty

LOGOPEDA:

Cena jednostkowa za 45 min zajęć logopedycznych – spotkanie na platformie ZOOM
  • 300 koron dla dzieci szkolnych
  • 500 koron dla dzieci spoza szkoły
Termin płatności: przed każdym spotkaniem z logopedą. Terminy ustala się indywidualnie.