RAMOWY PLAN DNIA SZKOŁA

9:30 – 10:15 –  pierwsza lekcja

przerwa 5 min 

10:20 – 11:05 – druga lekcja

przerwa śniadaniowa 15 min

11:20 – 12:05 –   trzecia lekcja

przerwa 15 min 

12:20-13:05 –   czwarta lekcja 

przerwa  10 min

13:10 – 13:55 –  Kółka zainteresowań

-plastyczne – fotograficzne – gimnastyczne

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLE grupa 3 – 4 latki „Żabki”    

9:30 – 10:25 –  zabawy aktywizujące i ruchowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą, zgodnie z tematyką programową.

10:25 – 10:40 – przerwa śniadaniowa.

10:40 – 11:45 – Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka; edukacja muzyczno – ruchowa, edukacja plastyczno – techniczna, edukacja czytelniczo – medialna, kształcenie językowe.

11:45 – 12:00 –  II przerwa śniadaniowa.

12:00 – 12.30 –  rytmika

12:30 – 13:00 – zabawy twórcze, aktywizujące i ruchowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową.

13:00 – 14:00 – zajęcia relaksujące, wyciszające, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Czas odbierania dzieci.

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLE grupa 5 – 6 latki „Zerówka”

9:30 – 10:40 –  zabawy aktywizujące i ruchowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową.

10:40 – 10:55 – przerwa śniadaniowa.

10:55 – 11:30 – rytmika.

11:30 – 12:15 –  Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka; edukacja muzyczno – ruchowa, edukacja plastyczno – techniczna, edukacja czytelniczo – medialna, kształcenie językowe.

12:15 – 12:30 – II przerwa śniadaniowa.

12:30 – 13:00 – zabawy twórcze, aktywizujące i ruchowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową.

13:00 -14:00 – Dzieci przechodzą do grupy młodszej. Zajęcia relaksujące, wyciszające, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Czas odbierania dzieci.