Zarząd Szkoły:

 • Dyrektor szkoły                     Mariusz Kala e-mail: dyrektor.fredrikstad@gmail.comtel:  488 53 160
 • Przewodnicząca Zarządu Szkoły                                Lidia Wieczorek
 • Zastępca Przewodniczącego                                      Zbigniew Górski
 • Rada Rodziców                                                             Anna Hybsz-Maciąg  

 Klasy:  

 • Przedszkole 3-4 latki ’’Żabki’’: Wychowawca: mgr Anna Biełuń
 • KLASA I: Wychowawca: mgr Małgorzata Keilholz
 • KLASA II: Wychowawca: mgr Magdalena A. Sulowska
 • KLASA III: Wychowawca: mgr Katarzyna Mioduchowska  
 • KLASA IV Wychowawca mgr Barbara Miełek
 • KLASA V: Wychowawca mgr Janusz Muraszka
 • KLASA VI: Wychowawca: mgr Milena Kanabaj                                                                  
 • KLASA VII do VIII Wychowawca: mgr Agnieszka Kajda  
 • Asystenci:  Aleksandra Kanabaj,  Alicja Kwoczka, Victoria Mioduchowska, Katarzyna Ordowska

Kółka zainteresowań:

 • KÓŁKO PLASTYCZNE                                         Agnieszka i Milena
 • KÓŁKO ARTYSTYCZNE                                      Janusz Muraszka
 • KÓŁKO FOTOGRAFICZNE                                  Victoria

Administracja:                                        

 • Administracja                                                                Lidia Wieczorek/Anna Hybsz-Maciąg   
 • Referent Szkoły                                                            Justyna Biżek 
 • Administrator Facebook                                              Katarzyna Biskup
 • Bufet szkolny                                                                Anna Hybsz-Maciąg   

Wszelkie pytania kierować na adres:

sekretariat.polskaszkala@gmail.com  

szkolapolska@fredrikstad.com.pl