Walne zgromadzenie odbyło się w terminie wyznaczonym. Podczas spotkania został wybrany Zarząd Szkoły w składzie:

  1. Dyrektor Szkoły: Wioletta Knitter
  2. Skarbnik: Mariusz Kala
  3. Przedstawiciel Rodziców: Katarzyna Biskup

Z przepisów wynikających z regulaminu szkoły w skład Zarządu wchodzą jeszcze Lidia Lisiecka- Wieczorek jako Przewodnicząca Zarządu ZPF w funkcji Przewodniczącej Zarządu Szkoły oraz analogicznie Zbigniew Górski pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Ustalano:

Brak zmiany opłat za czesnego, zatem czesne pozostaje w kwocie 1500 kr jedno dziecko, 2500 kr rodzeństwo i trzecie dziecko z rodzeństwa gratis.

Wyznaczono rozpoczęcie roku na 14.09.2019 r. na 9 spotkań w I semestrze i 11 spotkań II semestrze. Przyjęto program szkolny na rok 2019/2020.

Zostały przedstawione Raporty Finansowy szkoły i bufetu szkolnego, Metodyczny pracy szkoły oraz sprawozdanie z działalności placówki.

Nie wnoszono uwag do przedstawionych raportów.

Nie wprowadzono żadnych zmian w Statusie szkoły. Został poddany jeden wniosek do rozpatrzenia na kolejne Walne Zgromadzenie. Dot. wpisania skarbnika ZPF jako automatycznie sprawującego tę funkcję w Zarządzie Szkoły

Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z przyjętym regulaminem ZPF i Szkoły, a jego ustalenia są podstawą do dalszej działalności Szkoły

Raport ze spotkania spisała Agnieszka Kajda.

Leave a Comment