Zajęcia, oprócz walorów artystycznych, pełnią także znaczącą rolę terapeutyczną. Radość z samodzielnie wykonanej pracy uczy cierpliwości, samodyscypliny, wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości, a także kształtuje postawę twórczą.
zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wspólnego tworzenia i rozwijania artystycznych umiejętności!