Warsztaty metodyczne z języka polskiego dla rodziców i dzieci dwujęzycznych oraz nauczycieli polonijnych.
W ramach projektu polonijnego, nasza szkoła zaprasza wszystkich rodziców na cykl warsztatów organizowanych dla każdego polonijnego rodzica, który chce więcej dowiedzieć się o dwujęzyczności od specjalistów. Nasze wykłady i spotkania będzie prowadziła psycholog Kalina Fieth (już 06.04) oraz logopeda Monika Jaworska (11.05) Pedagog Wioletta Knitter – cykliczne spotkania z kadrą.
W tematyce spotkań dominować będzie poprawa relacji dzieci z językiem polskim, wskazeniem narzędzi do budowania poprawnych relacji dziecka z językiem jego rodziców i dziadków. Odbędzie się prezentacja o dwujęzyczności. Podczas kursu przeprowadzone zostaną badania logopedyczne wśród dzieci szkolnych. Nasi nauczyciele otrzymają materiały metodyczne, aby podwyższyć kwalifikacje nauczyciela polonijnego. Projekt zakończy się publikacją ze spotkań, będzie to broszura informacyjna z opisem praktycznych porad, zabaw i ćwiczeń jak polubić swój język ojczysty na obczyźnie. Serdecznie zapraszamy. Program otwarty dla każdego chętnego.

Leave a Comment