Tym razem dzieci oprócz zajęć szkolnych, będą także uczestniczyć w warsztatach świątecznych

✨

Uczniowie będą tworzyć stroiki i okazyjne kartki

🎄

Wszystkie materiały zostały zakupione i czekają na wykonawców

Do odebrania też będą legitymacje polonijnego ucznia. Można zgłaszać się do sekretariatu. Nasz szkolny bufet poprowadzą rodzice uczniów z 1 klasy, czekamy na pyszności

🍐
🍰
🌭

. Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych uczniów i przedszkolaków już na 9:30 w tę sobotę.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych W Europie Zachodniej i Północnej

Kwota dotacji: 12 300,00 zł.

Całkowita wartość zadania publicznego:  630 078,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych W Europie Zachodniej i Północnej”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Leave a Comment