Dlaczego szkoła polonijna.

Szkoła, w której odbywają się lekcje języka polskiego, historii, geografii i polskiej kultury, to nie tylko miejsce nauki poszczególnych przedmiotów. Szkoła polska za granicą to wspólnota, przekaz kultury i świadomości narodowej.

Dzieci znajdują się w  systemie oświaty kraju zamieszkania, gdzie mają realizować obowiązek szkolny, poznawać nowych kolegów i uczyć się sprawnego porozumiewania się z nimi w obcym dla nich języku. Warto jednak pamiętać o tym, że polskim dzieciom będzie łatwiej odnaleźć się w środowisku obcojęzycznym i wielokulturowym, mając poczucie własnej wartości i szacunek dla kraju swego pochodzenia. Dlatego tak ważne jest zachowanie znajomości języka ojczystego, tradycji i kultury. W tym zadaniu wspomagają za granicą rodziców szkoły polskie i polonijne. Konieczność sprostania podwójnym obowiązkom szkolnym to duży wysiłek dla ucznia, ale jeśli dziecko widzi, że rodzice mu towarzyszą, że polskość to dla nich pożądany i potrzebny element życia, łatwiej podejmują trud dodatkowej nauki. Doświadczenie wielu pokoleń emigrantów uczy, że niezwykle ważna jest właśnie postawa rodziców wobec języka ojczystego, ich stosunek do rodzimej tradycji, bo proces asymilacji i wypierania własnej kultury postępuje zwykle bardzo szybko, jeśli brak jest jej kultywowania.

Ponadto trzeba pamiętać, że podtrzymanie znajomości języka ojczystego w razie powrotu do Polski stwarza dziecku szansę łatwiejszego powrotu do polskiej szkoły i funkcjonowania w rówieśniczym środowisku, a w razie pozostania za granicą – sprawia, że rodzice mają świadomość dobrze wypełnionego obowiązku wobec swego dziecka i kraju pochodzenia, a w rezultacie – poczucia własnej wartości i satysfakcji.

Nasza szkoła należy do największej grupy polskojęzycznych placówek edukacyjnych za granicą: szkół społecznych (sobotnich), Działalność ich jest w ramach lokalnego systemu prawnego, powołana i prowadzona przez organizację społeczną. W naszym przypadku jest to Związek Polaków we Fredrikstad.  Adresami tych szkół dysponują polskie placówki konsularne, można je również znaleźć na stronie portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.polska–szkola.pl w zakładce „Baza szkół”. Nasza placówka również znajduje się w wymienionych bazach.

Lekcji w polskiej szkole nie powinniśmy jednak traktować jak kursu językowego, przygotowującego do wyjazdu na wakacje u babci lub cioci. Szkoła nasza  nie tylko ma za zadanie nauczać Twojego dziecka słownictwa umożliwiającego porozumienie się na określonym poziomie. Nasze cele edukacyjne formułowane są znacznie szerzej: szkoła  realizuje ważne dla losów polskiej wspólnoty narodowej zadanie – uczy Twoje dziecko ich ojczystego języka, literatury, historii, geografii i kultury Polski.

Nie jest to więc zwykły kurs językowy, ale oferta nauczania i wychowania polskości.

Daj swojemu dziecku szanse na dwujęzyczność.

Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich polskich dzieci. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.30 i trwają do 13. Od 13.15 do 14 uczniowie korzystają z kółek zainteresowań: plastycznego, muzycznego, fotograficznego i Kreatywnego Dzieciaka. W każdym semestrze jest około 10 spotkań – to zależy od możliwości udostępnienia nam szkoły przez Cicignon skole – czyli 2 lub 3 razy w miesiącu pracujemy i bawimy się razem. Współpracuje z nami psycholog i polski logopeda i choć opłata wówczas wzrasta, to mimo wszystko oferta jest bardzo korzystna dla rodzicielskiej kieszeni.

Dzięki polskiej szkole uczniowie dowiadują się podstawowych wiadomości o Polsce, piszą i czytają w ojczystym języku, poznają historię, przygotowują przedstawienia: jasełka, akademie, fragmenty sztuk teatralnych, śpiewają polskie piosenki i czują wspólnotę z rodakami. Wydaje się nam, że to istotne dla młodego człowieka, by nie tracił poczucia polskości i by nie tylko potrafił mówić po polsku, ale znał kontekst kulturalny i historyczny związany z polskością.

Nasza szkoła to także miłe miejsce spotkań dla rodziców. Prowadzimy szkolną kawiarenkę otwartą przez cały dzień, można więc przy kawie porozmawiać z innymi rodzicami i podzielić się swoimi rodzicielskimi doświadczeniami, a także wysłuchać różnych wykładów prowadzonych dla rodziców. Warto też skorzystać z kursu języka norweskiego, prowadzonego na trzech różnych poziomach.

Zapraszamy wszystkich, którzy wiedzą, że rozwój własnych dzieci, to najlepsza inwestycja!

http://www.polska-szkola.pl/images/moodledata/1/poradnik_animatorzy.pdf_.pdf