W ramach projektu „Szkoła.PL – wsparcie dla edukacji polonijnej”, współfinansowanego pod hasłem sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą “.
Fundacja Edukacja dla Demokracji udzieliła dofinansowania PSSS we Fredrikstad w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017.

Otrzymane dofinansowanie było zrealizowane w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 do grudnia 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansowane zostaną podręczniki i pomoce naukowe, a także częściowo wynagrodzenie dla nauczycieli. Dofinansowanie pomogło wesprzeć działania zapewniające rodzinom polonijnym lepsze wsparcia na drodze przekazywania dzieciom języka polskiego, wiedzy o polskiej historii, geografii, kulturze, a nauczycielom polonijnych szkół społecznych. Szkole została udzielone wsparcie zarówno w narzędzia i polepszeniu warunków do pracy we współczesnej szkole polonijnej.