www.senat.gov.pl

INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach wsparcia oświaty polonijnej na Zachodzie w 2020 r.
Dofinansowanie jest rekompensatą poniesionych określonych kosztów w 2020, pokrywają przedstawione rachunku na kwotę 6080 pl zł.
Przekazane środki, zostały przelane na konto szkolne i wciągnięte w budżet na podstawie umowy nr 673/12/2020 ze Stowarzyszeniem ,, Wspólnota Polska,, do okazanych rachunków za ubezpieczenie, 5513 nok zakup drukarki 4400 nok oraz wynagrodzenia dla nauczycieli 4000 nok
Zarząd Szkoły