Obecnie poszukujemy logopedy, Pani Monika podjęła dodatkowe studia, które kolidują jej y naszymi spotkaniami.

Osoby z odpowiednim wykształceniem zachęcamy do kontaktu: sekretariat.szkolapolska@gmail.com

Logopeda: mgr logopedii Monika Jaworska

Ukończyła Wczesną Edukację z Logopedią, a także Pedagogikę Ogólną.
Na swoim koncie posiada dyplomy z wielu kursów pedagogicznych. Słuchacz i uczestnik licznych warsztatów o profilu kierunkowym udoskonalających technikę pedagoga-logopedy.
Z Polski posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny. Dwa lata pracowała jako logopeda w palcówkach przedszkolnych. Była opiekunem kółka plastycznego dla dzieci.
Obecnie w Norwegii również pracuje z dziećmi oraz prowadzi praktykę prywatną z logopedii.
Z zamiłowania pasjonuje się malarstwem, sama maluje.
Bardzo lubi dzieci i ma z nimi dobry kontakt. Cierpliwa z wysoką kulturą osobistą.

Cena za jedno spotkanie:

Konsultacja dzieci szkolnych -gratis

Konsultacja dzieci spoza szkoły- 500 kr

Zajęcia;

300 koron dla dzieci szkolnych  przy zajęciach indywidualnych i 150 kr przy zajęciach grupowych ( nie więcej niż 2 dzieci)
500 koron dla dzieci spoza szkoły

Opłaty dokonuje się na konto szkoły po otrzymaniu rachunku na podany w formularzu e-mail

Formę zajęć dyktuje logopeda na podstawie diagnozy potrzeby dziecka. Rodzic podpisuje zgodę i pozwolenie na przeprowadzanie terapii.

Zajęcia prowadzone indywidualnie/w parach: 45 min plus zadania domowe z planem cyklicznym.