Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Przez praktyczną działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zapraszamy na nasze zajęcia.