REGULAMINY SZKOŁY

Status prawny społecznych szkół sobotnich zależy wyłącznie od przepisów obowiązujących w państwie, na terenie którego szkoły te funkcjonują.

Dla usprawnienia pracy Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości zamieszczone poniżej regulaminy. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o przestrzeganie przepisów w nich zawartych.

REGULAMINY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

RODO

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym kontekście w związku z nową polityką ochrony danych osobowych w szkole/placówce oświatowej wraz z nowym rokiem szkolnym zostaną podpisane nowe Umowy oraz Formularze zgodne nową formą

przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie szkoły/placówki. Polska Społeczna Sobotnia Szkoła we Fredrikstad stosuje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

(na podstawie artykułu 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Związek Polaków we Fredrikstad, z siedzibą Cicignongata 5. 1606 Fredrikstad, z użytkiem dla Społecznej Sobotniej Szkoły we Fredrikstad tel.: +47 477 39 755

adres e-mail: fredrikstad.szkolapolska@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest poprawna komunikacja oraz możliwość przesyłania newsletterów, reklam i informacji o nowych produktach i usługach oraz informacji dotyczcych działania placówki.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do utrzymania porawnej komunikacji oraz otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych (promocji, ofert specjalnych). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych (promocji, ofert specjalnych).

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

9. W przypadku chęci sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt – informatyk.szkolapolska@gmail.com