Teczka rocznicowa 2017 cz.1, Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie

„Teczka rocznicowa” jest zestawem wartościowych materiałów edukacyjnych dla ośrodków oświaty polonijnej (szkół, bibliotek) pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy). Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych (plakatów, portretów i fotogramów), które obok treści edukacyjnych i patriotycznych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły.

Właśnie otrzymaliśmy pierwszą części Teczki Rocznicowej 2017 od Fundacji Oświata Polska za Granicą.

W teczce znajduje się:

 Wisła od źródeł do ujścia wzdłuż dawnego szlaku łososia – film o walorach przyrodniczych i krajoznawczych i przesłaniu ekologicznym

– Wyzwolenie kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu – film dokumentalny o historii najnowszej i postaci naszego Rodaka

– Bóg w Krakowie – film fabularny. Dotyczy naszych współczesnych dylematów ale jego kanwę tworzy obraz Krakowa.

 – Od Chrztu Polski do Jana Pawła II. Multimedialne prezentacje, zabawy i gry – to podsumowanie cyklu wydawnictw Kocham Polskę

– Książka: Scenariusze uroczystości szkolnych, szkoła podstawowa, cz. 1

 – Pomocnik historyczny: Tadeusz Kościuszko – Biuletyn IPN pamięć.pl, nr 1(46)/2016

Materiał zostały przekazany do szkolnej biblioteki i będą używane zarówno przez uczniów w szkole jak i zostaną udostępnione do wypożyczania dla zainteresowanych.

W imieniu dzieci, rodziców i nauczycieli dziękujemy Fundacji za otrzymane materiały.

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.