Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i
Norwegii i na Słowacji
Kwota dotacji: 9 400,00 PL w 2022 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 321 710,55 PLN
Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i Norwegii i
na Słowacji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu
pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.