www.wspolnota-polska.org.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu  „Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, który jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, przyznało dotację naszej szkole w kategoriach:

  • Zakup wyposażenia uzupełniającego sal lekcyjnych
  • Zakup pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych
  • Koszty przesyłki/transportu
  • Zakup artykułów biurowych

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj – sierpień 2017.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej, wszystkich rodziców, całego grona pedagogicznego oraz władz szkoły serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie! Otrzymane fundusze pozwolą naszym Młodym Polakom na efektywniejszą oraz kreatywniejszą edukację.

Dyrektor
Aleksandra Adamik