Dyrektor Dydaktyczny:   Wioletta Knitter  

 klasY:  

 • Przedszkole 3-4 latki ’’Żabki’’: Wychowawca: mgr Weronika Kwapińska       Asystent Kamil                                             Kontakt e-mail:przedszkole1.szkolapolska@gmail.com
 • Przedszkole 5-6 latki ’’Zerówka’’: Wychowawcy: mgr Kinga Szymd i mgr Maonika Gryko                                                  Kontakt e-mail: przedszkole2.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA I: Wychowawca: mgr Milena Kanabaj                         Asystent Oliwia                                                                       Kontakt e-mail: kl1.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA II: Wychowawca:  mgr Katarzyna Mioduchowska   Asystent: Ania                                                                               Kontakt e-mail: kl2.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA III: Wychowawca: mgr Agnieszka Kajda                                                                                                                          Kontakt e-mail: kl3.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA IV: Wychowawca: mgr Sylwia Babiarz                                                                                                                             Kontakt e-mail: kl4.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA V: Wychowawca: mgr Barbara Sznitko                                                                                                                            Kontakt e-mail: kl5.szkolapolska@gmail.com
 • KLASA VI:Wychowawca: mgr Beata Pakiet                                                                                                                                Kontakt e-mail: kl6.szkolapolska@gmail.com
 • Gimnazjum: Wychowawca: mgr Wioletta Knitter                                                                                                                         Kontakt e-mail:   dyrektor2018.psss@gmail.com

Kółka zainteresowań:

 • KÓŁKO PLASTYCZNE        Nauczyciel dyżurujący
 • KÓŁKO FOTOGRAFICZNE  Wojciech Knitter
 • KÓŁKO MUZYCZNE             Kinga Szmyd
 • KREATYWNY DZIECIAK      Nauczyciel dyżurujący

Administracja:

 • Dyrektor Dydaktyczny                            Wioletta Knitter

 • Przewodnicząca Zarządu Szkoły               Lidia Wieczorek
 • Zastępca Przewodniczącego                     Zbigniew Górski
 • Skarbnik                                                      Mariusz Kala
 • Rada Rodziców                                           Katarzyna Biskup

Zastępstwa:

 • mrg Magdalena Sulowska
 • mgr Magdalena Biernacka
 • mgr Wojciech Bednarski

informatyk:

 • Mariusz Kala