Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2017/2018
Zmiany wprowadzone na podstawie Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2017

Opłata semestralna wynosi:

  jedno dziecko 1500 kr
  drugie dziecko z rodzeństwa 1000 kr
  kolejne dziecko z rodzeństwa gratis

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły: 1503 16 02073

Terminy płatności:

I semestr: 16.09
II semestr: 15.01

Terminowe uiszczenie opłaty gwarantuje uczniom Naszej Szkoły objęcie ubezpieczeniem zbiorowym obowiązującym podczas zajęć w szkole. Ubezpieczenie „if forsikring”.

LOGOPEDA:

Cena :

300 koron dla dzieci szkolnych
500 koron dla dzieci spoza szkoły

Zajęcia prowadzone indywidualnie: 45 min plus zadania domowe z planem cyklicznym.