Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2018/2019
Zmiany wprowadzone na podstawie Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2018

Opłata semestralna

  jedno dziecko

1500 kr

  drugie dziecko z rodzeństwa

1000 kr

  kolejne dziecko z rodzeństwa

gratis

-Szkoła / przedszkole funkcjonuje w soboty (zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej szkoły) opłata semestralna obowiązuje niezależnie od frekwencji dziecka.

Opłata obejmuje podręczniki, materiały na kółka zainteresowań oraz administrację

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły: 1503 16 02073

W tytule przelewu wpisujemy: Imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za który semestr jest wpłata. Wpłaty nie posiadają numeru KID

 

Terminy płatności:

  • I semestr:  30.09.2018

  • II semestr: 31.01.2019
Terminowe uiszczenie opłaty gwarantuje uczniom naszej szkoły ubezpieczenie zbiorowe obejmujące czas zajęć . Ubezpieczenie „if forsikring”.

Dodatkowe opłaty

LOGOPEDA:

Cena jednostkowa za 45 min zajęć logopedycznych
  • 300 koron dla dzieci szkolnych, 50 % zniżki w przypadku zajęć grupowych
  • 500 koron dla dzieci spoza szkoły
prowadzone indywidualnie lub grupowo: 45 min plus zadania domowe z planem cyklicznym
Termin płatności: po zakończeniu cyklu spotkań z logopedą