Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we Fredrikstad powstała w 2009 roku. Inicjatorem utworzenia szkoły polskiej we Fredrikstad był Zbigniew Górski. Do otwarcia szkoły przyczyniła się również Renata Szpak, która zajęła się organizacją bazy dydaktyczno- pedagogicznej. Ona została także pierwszym dyrektorem d/s pedagogicznych. Pana Górskiego powołano na stanowisko dyrektora d/s administracyjnych. Podjął się organizacją systemu finansowania działalności, zorganizowaniem zaplecza lokalowego oraz promocją szkoły w lokalnym środowisku polonijnym. W swoich pionierskich pracach Szkoła we Fredrikstad korzystała z doświadczeń Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo oraz wielkiej życzliwości i wielu rad dyrektora tej szkoły Hanny Sand. Utworzenie szkoły ułatwiła również przychylność Proboszcza Parafii ojca Van Tuan Nguyen oraz Rady Parafialnej przy Parafii Św. Brygid a zwłaszcza panów Johna Goldinga i Sveina Marcussena. Szkoła korzysta odpłatnie z lokali przy parafialnych. Pierwsza lekcja w nowo powstałej Polskiej Społecznej Szkole Sobotniej we Fredrikstad odbyła się we wrześniu 2009 roku.

NASZ PATRON -JANUSZ KORCZAK-

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) urodził się w 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Dokładnej daty nie znamy. Ojciec Korczaka, Józef Goldszmit – ceniony warszawski adwokat.

Znany  jako: Stary Doktor lub Pan Doktor – polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny. Autor wielu książek dla dzieci.