Szkoła współpracuje z Ambasadą RP w Oslo. II konsul Andrzej Jach. Zdjęcie archiwalne z odwiedzin konsula Kowalskiego.